بررسی فرقه‌گرایی امامیه پس از شهادت امام عسکری

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته اهل‌بیت مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی قم

چکیده

این پژوهه به بررسی فرقه‌های امامیه بعد از شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ تا آغاز غیبت کبری می‌پردازد. موقعیت سیاسی و سخت‌گیری‌های خلفای عباسی برای امامان شیعه به ویژه در فاصله رحلت یک امام و جانشینی امام بعدی مشکلاتی را برای جامعه شیعی ایجاد می‌کرد. عده‌ای از شیعیان به دلیل این‌که در شناخت امام بعدی دچار تردید می‌شدند، تا مدتی سرگردان بودند و چه بسا به سمت مدعیان غیر واقی متمایل می‌شدند. گاهی این گروه‌ها به اندازه‌ای از بدنه اندیشه شیعی فاصله می‌گرفتند که به شکل فرقه یا انشعابی جدا می‌شدند. این مشکل بعد از امام عسکری؟ع؟ به دلیل پنهانی بودن تولد فرزند ایشان بیشتر نمود یافت. علاوه بر این‌که دوران غیبت نیز آغاز شد. در کتب فرق و مذاهب از فرقه‌هایی در این دوران یاد شده است. به نظر می‌رسد نتوان به بسیاری از آنان نام فرقه نهاد. زیرا علاوه بر این‌که این افراد دارای پیروان زیادی نبودند، در تحولات تاریخی هم از آنان یادی نشده است. تا جایی می‌توان گفت آنان وجود خارجی نداشتند و یا اگر داشتند در مدت کوتاهی از بین رفتند و تنها در کتب فرق و مذاهب نام آنان آمده است.

کلیدواژه‌ها