نقد و بررسی انگاره عدم انحصار شمار ائمه در عدد دوازده

نویسنده

سطح چهار حوزه و عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

در مصادر حدیثی شیعه و اهل‌سنت از پیامبر گرامی اسلام6 به صورت متواتر روایت شده است که امامان و خلفای پس از آن حضرت 12نفرند این روایات افزون بر دلالت بر مضمون یاد شده بر این نکته نیز دلالت دارند که تعداد ائمه: منحصر در این تعداد است و بر این تعداد نه یک نفر می‌توان افزود و نه از آن می‌توان یک نفر کاست در کنار مجموعه روایات یاد شده روایات اندکی وجود دارد که به ظاهر موهم آن است که تعداد ائمه بیش از 12نفر است. این روایات که دستاویز برخی از جریان‌ها انحرافی قرار گرفته شایسته توجه و تبیین مجدد است. نوشتار پیش رو عهده‌دار تبیین این روایات است در توضیح این روایات نکاتی قابل توجه است نخست این‌که در هیچ روایتی تصریح نشده است که ائمه13 نفر یا بیشترند و دوم این‌که روایاتی که ادعا شده بر مطلب یاد شده دلالت دارند روایاتی دو پهلو هستند که تاب مقاومت دربرابر روایات متواتر، صریح و محکمی که تعداد ائمه را در 12نفر منحصر می‌کند، ندارند.

کلیدواژه‌ها