بسترشناسی استعجال، پیامدها و راهکارها

نویسنده

. استادیار گروه سازماندهی اطلاعات و مدارک، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

این مقاله به دنبال تبیین عوامل و پیامدهای استعجال و ارائه راهکار برای مقابله و درمان آن به عنوان نقیصه اخلاقی و معرفتی در حوزه معارف مهدوی4 است. استعجال هم از آن ‏رو که ناشی از ضعف نفس و نشانه ضعف ایمان و عدم تمکین قلبی در برابر اراده و حکمت الهی است نکوهش شده و هم از آن جهت که مفاسد و پیامدهای بدی به دنبال دارد نکوهیده است. سؤال این است که عوامل استعجال به عنوان یک آسیب در حوزه معارف مهدوی4 کدام‌اند؟ و موضع پیشوایان معصوم در برابر آن چیست؟ این پژوهش به‌صورت نقلی _ تحلیلی انجام‌گرفته و یافته‏های تحقیق بیانگر آن است که ضعف نفس همراه با عواملی مانند: جهل و بی‌بصیرتی، ضعف ایمان، سودجویی، دنیاطلبی، ناشکیبایی در برابر اراده و حکمت الهی در این مسئله نقش‌آفرینی می‌کند. عدم تمکین در برابر اراده و حکمت الهی و اقدام به انجام کارهای نابخردانه هم‌چنین روی‏ آوری به تطبیق و توقیت که هرکدام از آن‌ها نیز مورد نهی و نکوهش واقع شده‌اند و پیامدهای مخربی بر اعتقادات دینی مردم خواهند داشت از پیامدهای استعجال محسوب می‏شوند. هدف پژوهش، بصیرت‌افزایی مؤمنان مهدوی4 و پیشگیری از انحرافات در حوزه معارف مهدوی4 است.

کلیدواژه‌ها