کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی کلان دینی
ارتباط سطح کلان آینده‌پژوهی دینی و جامعه مهدوی

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 79-110

بهروز افشار؛ محمدعلی یوسفی؛ سیده مژگان تقی‌زاده