کلیدواژه‌ها = جامعه آرمانی
ارتباط سطح کلان آینده‌پژوهی دینی و جامعه مهدوی

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 79-110

بهروز افشار؛ محمدعلی یوسفی؛ سیده مژگان تقی‌زاده


مهدویت و نگرش متفاوت نسبت به جامعه آرمانی

دوره 7، شماره 26، مهر 1397، صفحه 77-98

راضیه علی اکبری