نویسنده = ������������������ ��������
روایات «خشونت مهدوی» در بوته نقد

دوره 2، شماره 8، فروردین 1393، صفحه 147-166

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ داود ملّاحسنی