نویسنده = ���������������� ��������
بررسی و نقد دیدگاه‌های امیرمعزی پیرامون مهدویت

دوره 10، شماره 37، تیر 1400، صفحه 97-118

عادل فاطمیان؛ سیدرضی موسوی گیلانی