نویسنده = ���� �������� ��������
نقصان انسان و ضرورت حجت الهی با رویکرد عقلی و نقلی

دوره 10، شماره 39، دی 1400، صفحه 59-78

نبی‌الله صدری فر؛ احمد شه گلی؛ محمدعلی محمدپور