نویسنده = ���������������� ������ ������������������
مفهوم‌شناسی اصطلاحات مرتبط با علائم ظهور

دوره 9، شماره 36، فروردین 1400، صفحه 45-70

سید ضیاءالدین علیانسب؛ سیدمجید نبوی