نویسنده = �������������� ����������
بررسی مفهوم انتظار و وظایف منتظران در شعر شاعران انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 36، فروردین 1400، صفحه 7-30

شکوفه دارابی؛ اعظم محمودی؛ شهریار شادی‌گو