نویسنده = ������������������ ��������
جریان‌شناسی مدعیان دروغین براساس قصص قرآن کریم

دوره 10، شماره 37، تیر 1400، صفحه 7-34

احسان نظری؛ محمد شهبازیان