نویسنده = ������������ ����������������� ��������
مهدویت و سنت‌های رهبری الهی در قرآن

دوره 1، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 43-66

آیت‌الله محسن اراکی