نویسنده = ������������������� ���������� ����������
ویژگی‌های منجی و دوران ظهور از منظر زائران جمکران

دوره 5، شماره 19، دی 1395، صفحه 87-110

سکینه خاتون تشت‌زرین