نویسنده = ������ ������ ������������ ������ ����������
قرآن و آیندۀ جهان

دوره 6، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 113-140

سید مسعود پور سید آقایی