نویسنده = ������������������ �����������������
معناشناسی ویژگی‌های عقلانی عصر ظهور

دوره 8، شماره 29، تیر 1398، صفحه 77-96

روح‌الله دریکوندی