نویسنده = ������������ ����������
تحلیل الزامات حکومتِ بسترسازِ ظهور ولی‌عصر در جامعه منتظر

دوره 11، شماره 44، فروردین 1402، صفحه 81-104

محمدجواد توکلی خانیکی؛ عاطفه قدوسی