نویسنده = ����������������������� ����������������
ویژگی‌های رفتاری نیروهای تراز حرکت انبیاء از منظر قرآن

دوره 11، شماره 43، دی 1401، صفحه 185-207

حسین الهی‌نژاد؛ سیدمصطفی بهشتی‌نژاد