نویسنده = ��������������������� ��������
ظرفیت‌شناسی تشکیلات اسلامی در جهش جریان حق و زمینه‌سازی ظهور

دوره 11، شماره 43، دی 1401، صفحه 145-164

حسین الهی‌نژاد؛ احمد افتخاری اکمل


ویژگی‌های رفتاری نیروهای تراز حرکت انبیاء از منظر قرآن

دوره 11، شماره 43، دی 1401، صفحه 185-207

حسین الهی‌نژاد؛ سیدمصطفی بهشتی‌نژاد