نویسنده = ������������������ ������
نقد و بررسی روایات نهی از قیام و رابطه آن با نیرو‌سازی

دوره 11، شماره 43، دی 1401، صفحه 115-144

محمود ملکی راد؛ علی جعفرزاده