نویسنده = ������������������ ��������
بازخوانی گمانه خشونت مهدوی در نگاه مستشرقان رسانه‌ای

دوره 11، شماره 42، مهر 1401، صفحه 77-96

محمد شهبازیان؛ مهدی زارع