نویسنده = ������������ ������������ ��������
جابربن یزید جُعفی و بررسی نقش وی در ترویج احادیث رجعت و مهدویت

دوره 11، شماره 42، مهر 1401، صفحه 55-76

سعید طاووسی مسرور؛ سعید سرخی خوزانی