نویسنده = ���������������� ������ ����������������
ولایت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولی‌عصر (عج)

دوره 10، شماره 39، دی 1400، صفحه 123-152

مجتبی خانی؛ سید محمدجواد سیدنظری