نویسنده = �������������� ���������� ��������
دیدگاه «توین بی» درباره شاخصه‌های منجی در تمدن اسلامی

دوره 10، شماره 38، مهر 1400، صفحه 113-132

احمد افتخاری اکمل؛ سیدرضی موسوی گیلانی